...děti chtěj tam, kde bude prča...

Informace pro přihlášení

 

 • Za účelem plánování tábora, dotazů a informací preferujem v současné moderní době výhradně elektronickou komunikaci (e-mail, FB), případně telefonát. Klasickou poštu prosím využívejte pro časté psaní svým dětem na tábor!

 • Úhradu proveďte bankovním převodem na:

  • číslo účtu občanského sdružení:  205674973/0300

  • variabilní symbol:  vyplňte číslo přihlášky z potvrzovacího e-mailu

  • do poznámky uveďte příjmení a jméno dítěte (ulehčí, upřesní a potvrdí nám to správnou identifikaci Vaší platby)
 • Pokud budete platit např. za dvě děti najednou, informujte nás prosím o této skutečnosti předem buď telefonicky nebo pomocí emailu.

 • Termín ukončení přihlášek: po vyčerpání kapacity tábora.

 • Upozorňujeme, že Vaše dítě není během pobytu úrazově pojištěno naší organizací!!!

 • Případné dotazy zodpovíme na tel. číslech Ing. R. Pokorného (tel. 776 006 267), K. Lubasové (tel. 724 073 669) nebo na emailu tabor.profit@volny.cz

 

Prohlášení Občanského sdružení PROFIT: Prohlašujeme, že osobní údaje Vašeho dítěte nebudou zneužity k reklamním účelům ani k jiné nekalé činnosti.

   

    Dle vyhlášky č. 210/89 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb máte možnost získat finanční příspěvek na pobyt dítěte v táboře od Vašeho zaměstnavatele nebo od sociálního odboru.

 

Upozornění:  

 • Maximální věk pro přijetí dítěte do tábora je dovršených 15 let, minimální pak 6 let (podmínkou je absolvování 1. třídy ZŠ).

 • Hromadný odjezd autobusu z Liberce, Jablonce n. N., Rumburku a Turnova bude zajištěn dle zájmu.

 • Rozdíl věku spolubydlících může být max. 2 roky. Z kapacitních důvodů není možné "spolubydlení" předem 100% zaručit.

 

_________________________________________________________________________________

 

Prohlášení rodiče(ů): Odesláním závazné přihlášky souhlasím s podmínkami konání letního dětského tábora, pořádaného v termínu 11.-24.8.2024 spolkem PROFIT Skuhrov v areálu tábora Barrandov v Miřetíně, kterými jsou zejména:

 

 1. Cenové a platební podmínky: cena poukazu za dítě 6.800,- Kč, po přihlášení je nutné do 14-ti dnů uhradit zálohu ve výši minimálně 1.000,- Kč, do 30.4.2024 pak doplatit zbytek ceny poukazu. Číslo bankovního účtu je: 205674973/0300, jako variabilní symbol použijte číslo přihlášky z potvrzovacího e-mailu + do poznámky uveďte příjmení a jméno dítěte (je to velmi důležité pro správnou identifikaci Vaší platby). V případě potřeby je možno se zavčasu dohodnout na individuální termínu úhrady - nutno kontaktovat pí. Lubasovou.

 2. Storno podmínky pobytu:  Zrušení pobytu je nutné provést emailem či písemně.

  1. zrušení pobytu v termínu do 30.4.2024 – sankce 1.000,- Kč

  2. zrušení pobytu v termínu od 1.5. do 30.6.2024 – sankce 50% z ceny poukazu

  3. zrušení pobytu v termínu od 1.7. do 4.8.2024 - sankce 80% z ceny poukazu

  4. zrušení pobytu v termínu po 5.8.2024 - sankce 100% z ceny poukazu

  5. v případě zajištění náhradníka se sankce nepožadují

 3. Dřívější odjezd dítěte z tábora nebo pozdější příjezd dítěte na tábor z důvodu nemoci (nutno doložit potvrzením od lékaře): Za každý celý den nepřítomnosti dítěte se vrací 230,- Kč. V ostatních případech pozdějšího nástupu či dřívějšího odjezdu se poměrná hodnota poukazu nevrací.

 4. V případě vzniku škody na majetku, způsobené dítětem, je za tuto škodu zodpovědný jeho rodič nebo zákonný zástupce. Není na škodu mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu.

 5. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby táborové evidence ve smyslu zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů.

 6. Souhlasím s pořizováním fotodokumentace průběhu tábora a se zveřejněním takto pořízených záznamů zejména na webových stránkách a FB profilu tábora.

 7. Jsem si vědom toho, že nedodržování táborového řádu mým/naším dítětem je důvodem pro vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení ceny poukazu.

 8. Na táboře platí zákaz používání mobilních telefonů, tabletů, přehrávačů a drahých předmětů.

Fill out my online form.

!!! Odesláním přihlášky závazně souhlasíte s výše uvedenými podmínkami !!!

Přihlášku odesílejte prosím pouze 1x a vyčkejte na její potvrzení na Vámi uvedeném emailu.

Nedorazí-li potvrzení do 24hodin, teprve poté opakujte přihlášení.

Vyhledávání

Kontakt

Kamila Lubasová Nová Ves nad Nisou 108
468 27 Nová Ves nad Nisou
724 073 669

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

 Děkujeme našim sponzorům a partnerům:

 

COPY-FOTO CENTRUM BBS HLINSKO

 

Letní tábor je podporován finančními prostředky z rozpočtu Libereckého kraje. Děkujeme.